<em id="irbby"><acronym id="irbby"></acronym></em>
<dd id="irbby"></dd>
<rp id="irbby"></rp><em id="irbby"><strike id="irbby"></strike></em>
<strong id="irbby"><sub id="irbby"></sub></strong>

 • dongfeng.gov.cn提供

  東豐縣人民政府微信公眾號
  東豐縣人民政府搜索

  5

  D o n g F e n g . G o v . C n

   

  下載 關注
  1. 首頁
  2. 縣政府
  3. 魅力東豐
  4. 信息公開
  5. 政務服務
  6. 互動交流
  7. 今日東豐
  8. 關閉

  東豐縣鹿鄉供水有限公司第三季度出廠水水質檢測報告

   

  東豐縣鹿鄉供水有限公司第三季度出廠水水質檢測報告

                                                                                          報出日期:2022年10月19日

  檢測
  項目

  計量
  單位

  國家
  標準

  出廠水采樣點名稱

  第一凈水廠

  第二凈水廠

  最大值

  最小值

  合格率%

  最大值

  最小值

  合格率%

  總大腸菌群

  CFU/100mL

  不得檢出

  0

  0

  100

  0

  0

  100

  耐熱大腸菌群

  CFU/100mL

  不得檢出

  0

  0

  100

  0

  0

  100

  大腸埃希氏菌

  CFU/100mL

  不得檢出

  0

  0

  100

  0

  0

  100

  菌落總數

  CFU/mL

  100

  10

  0

  100

  6

  0

  100

  mg/L

  0.01

  <0.01

  <0.01

  100

  <0.01

  <0.01

  100

  mg/L

  0.005

  <0.001

  <0.001

  100

  <0.001

  <0.001

  100

  鉻(六價)

  mg/L

  0.05

  0.01

  <0.01

  100

  0.01

  <0.01

  100

  mg/L

  0.01

  <0.01

  <0.01

  100

  <0.01

  <0.01

  100

  mg/L

  0.001

  <0.001

  <0.001

  100

  <0.001

  <0.001

  100

  mg/L

  0.01

  <0.01

  <0.01

  100

  <0.01

  <0.01

  100

  氰化物

  mg/L

  0.05

  <0.01

  <0.01

  100

  <0.01

  <0.01

  100

  氟化物

  mg/L

  1.0

  0.13

  0.10

  100

  0.17

  0.09

  100

  硝酸鹽(以N計)

  mg/L

  10

  0.9

  0.8

  100

  0.9

  0.6

  100

  三氯甲烷

  mg/L

  0.06

  <0.01

  <0.01

  100

  <0.01

  <0.01

  100

  四氯化碳

  mg/L

  0.002

  <0.001

  <0.001

  100

  <0.001

  <0.001

  100

  色度

  15

  5

  5

  100

  5

  5

  100

  渾濁度

  NTU

  1

  0.565

  0.069

  100

  0.190

  0.068

  100

  臭和味

  無異臭,異味

  100

  100

  肉眼可見物

  100

  100

  pH

  6.5-8.5

  7.15

  7.05

  100

  7.24

  7.09

  100

  mg/L

  0.2

  0.03

  <0.01

  100

  0.05

  <0.01

  100

  東豐縣鹿鄉供水有限公司第三季度出廠水水質檢測報告

                                                                                          報出日期:2022年10月19日

  檢測
  項目

  計量
  單位

  國家
  標準

  出廠水采樣點名稱

  第一凈水廠

  第二凈水廠

  最大值

  最小值

  合格率%

  最大值

  最小值

  合格率%

  mg/L

  0.3

  0.036

  0.008

  100

  0.018

  0.005

  100

  mg/L

  0.1

  0.04

  0.01

  100

  0.03

  0.02

  100

  mg/L

  1.0

  <0.01

  <0.01

  100

  <0.01

  <0.01

  100

  mg/L

  1.0

  <0.01

  <0.01

  100

  <0.01

  <0.01

  100

  氯化物

  mg/L

  250

  135

  85

  100

  125

  70

  100

  硫酸鹽

  mg/L

  250

  19

  12

  100

  20

  14

  100

  溶解性總固體

  mg/L

  1000

  340

  248

  100

  305

  195

  100

  總硬度(以CaCO3計)

  mg/L

  450

  130

  105

  100

  125

  85

  100

  耗氧量(CODMn法,
  O2計)

  mg/L

  3

  2.59

  1.63

  100

  2.46

  1.63

  100

  揮發酚

  mg/L

  0.002

  <0.001

  <0.001

  100

  <0.001

  <0.001

  100

  陰離子合成洗滌劑

  mg/L

  0.3

  <0.001

  <0.001

  100

  <0.001

  <0.001

  100

  α放射性

  Bq/L

  0.5

  <0.001

  <0.001

  100

  <0.001

  <0.001

  100

  β放射性

  Bq/L

  1.0

  <0.001

  <0.001

  100

  <0.001

  <0.001

  100

  余氯

  mg/L

  4,≥0.3

  1.07

  0.30

  100

  0.78

  0.30

  100

  氨氮

  mg/L

  0.5

  0.10

  0.03

  100

  0.12

  0.02

  100

  來源: 時間:
  剩余全文

  設置 關閉

  字體調整

  分享到 ...

   

  一级黄片免费免费
  <em id="irbby"><acronym id="irbby"></acronym></em>
  <dd id="irbby"></dd>
  <rp id="irbby"></rp><em id="irbby"><strike id="irbby"></strike></em>
  <strong id="irbby"><sub id="irbby"></sub></strong>